Elke bloem van een gewas is afhankelijk van kunstmest.

1

De combinatie van organische en anorganische meststoffen is een belangrijke manier om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, landgebruik en voeding te combineren en de productie en het inkomen te verhogen.

De resultaten lieten zien dat de combinatie van kunstmest en stro dat terugkeert naar het veld, kunstmest en stalmest, kunstmest en pluimveemest, of een nieuw type organisch-anorganische speciale samengestelde mest, een zeker effect had op de bodemvruchtbaarheid.

Tegelijkertijd kan het de gewasproductie een hoge output, een hoog voordeel en een hoge kwaliteit maken.

11

"Chemische mest is niet giftig of schadelijk." zolang het correct wordt gebruikt, zal het niet schadelijk zijn,Alleen wanneer het te veel wordt gebruikt en het milieu in gevaar brengt, zal het de gezondheid van mensen aantasten.

Kunstmest is onmisbaar voor de landbouwproductie.

Zolang wetenschappelijke bemesting, goed gebruik van goede dingen, voor landbouwproductie, voor de voeding van mensen goed is.

111

In de duizenden jaren van Chinese landbouwbeschaving is de rol van organische mest erg belangrijk.

Organische meststof heeft uitgebreide voeding.

Allerlei elementen kunnen de bodem bemesten, wat meer koolstof kan brengen en de bodem vruchtbaarder kan maken.

We moeten mensen aanmoedigen om organische mest te gebruiken en organische en anorganische mest te combineren, vooral in marktgewassen.


Posttijd: mei-06-2021